New Quality Manager at Oplatek

Kati Stranius has started as Quality Manager alongside her position as Optical Coatings Specialist. She is responsible for planning and executing practices to ensure that the quality standards are met in Oplatek’s production.

The quality activities at Oplatek are based on Oplatek’s certified quality system, which complies with the ISO 9001:2015 standard.

“I believe that the continuous investments to the quality improve the customer experience and help us build long-lasting relationships. I am delighted to have the opportunity to  use my expertise for such an important role in Oplatek’s operations.” Stranius says.

Quality management for the needs of medical device industry

Medical device industry has been one of our key customer segments, and we want to serve this segment even better in the future. We want to ensure that the quality of our components and assemblies meet the demands of high-end medical devices. That is why we have established a development project, partly funded by Business Finland, to investigate how we need to adjust our procedures to meet the demands of the ISO 13485 standard. This standard sets out the requirements for a quality management system specific to the medical device industry. Safety and quality are non-negotiable in the medical device industry, and therefore we want to work towards certifying our quality for this segment. As the requirement of certificates along the supply chain is ever increasing both by clients and by authorities, the ISO 13485 would help us secure our competitivity and growth as the market recovers from the COVID-19 recession.

High vacuum coating system for precision optics

Oplatek has made many substantial investments this year. Last, but most definitely not least, a new generation high vacuum coating system for precision optics. The system is used for the production of optical thin film coatings on various substrate materials, using  a wide range of coating materials. The system has two e-beam guns, advanced plasma source (APS) for ion assistance and optical monitoring system. These features enable the manufacturing of thicker and more complicated coatings, and coatings for high power laser systems.

For more information contact Kati Stranius

kati.stranius@oplatek.com

5-axis milling center for higher quality

Oplatek has invested in a new 5-axis milling center that has been up and running for a few months now with excellent results. TruePath System enables optimal milling path without detaching the structure and minimizes the time used from design to product. High spindle speed combined with high level of precision ensures excellent quality. The quality control can be executed without detaching the structure.

If a structure has more than 2 faces to mill, we recommend 5-axis milling for higher quality and precision, cheaper and faster.

For more information contact Jukka Repo

jukka.repo@oplatek.com

Oplatek Group Oy has appointed new Environmental Coordinator and Quality Manager

Jorma Korhonen has started as Environmental Coordinator alongside his position as Sourcing Manager. His responsibilities include planning and implementing environmental operations to ensure regulatory compliance and continuous development of environmental sustainability. Oplatek has had an ISO 14001 certified environmental management system since 2006. The certificate provides assurance to company management, employees and external stakeholders that environmental impact is being measured and improved in the company. “One indicator is the use of energy. We have been able to cut down the energy consumption by renewing production equipment and by replacing conventional lighting tubes with high-performance LED tubes.”, says Korhonen. “In the near future, recycling aspects are growing in importance in the society, and also for us.”, he continues.

In addition to his position as Sales Manager, Kimmo Solehmainen has started as Quality Manager. He is responsible for planning and executing practices to ensure that the quality standards are met in Oplatek’s production. The basis for the work is Oplatek’s certified quality system, which complies the ISO 9001:2015 standard. Further framework for the quality assurance is set by various laws, rules, regulations, and protocols, that need to be considered when conducting international manufacturing service business in photonics. “Quality control is essential for maintaining the good brand, as well as for improving the competitiveness and profitability of the company. I am excited to contribute in such an essential role in Oplatek’s operations. We already have had a certified quality management system in place since 2005 and many quality assurance policies have been put in use over the years. The idea is to develop these and come up with new ideas on how to further improve quality. “, Solehmainen says.

Uusi työstökeskus

Oplatek on investoinut uuteen työstökeskukseen, joka mahdollistaa aidon 5-akselityöstön. 5-akseliratkaisu mahdollistaa aina optimaalisen työstöradan kappaletta välillä irroittamatta. Koneen suuri karanopeus yhdistettynä tarkkuuteen mahdollistaa erinomaisen työstöjäljen. Tälle koneelle suunniteltu työstöratojen optimointi minimoi ajan suunnitelmasta tuotteeksi. Myös laadun varmistus voidaan suorittaa koneessa kappaletta irroittamatta.

Jos kappaleessa on enemmän kuin kaksi työstettävää pintaa, valmistamme kappaleesi 5-akselityöstöllä nopeammin, tarkemmin, paremmalla pinnan laadulla ja edullisemmin.

Lisätietoja Jukka Repo

jukka.repo@oplatek.com

Apassi -kohti autonomisia prosesseja

Oplatek on mukana keväällä 2019 käynnistyneessä seitsemän yrityksen ja kolmen tutkimustahon Apassi-hankekokonaisuudessa, joka tavoitteena on ottaa askel kohti teollisuuden prosessien autonomisuutta kehittämällä mittaustekniikan luotettavuutta ja laajuutta koneoppimisen sovelluksia silmällä pitäen. Kyseessä on Business Finlandin rahoittama ns. Co-innovation -hanke, jossa on mukana meidän lisäksemme Valmet, Outotec, Senfit, Head Recycle Systems, Gasera ja Spectral Engines sekä VTT, Tampereen yliopisto ja Oulun yliopisto. Hankkeen kokonaisvolyymi on noin 10 M€, tutkimusprojektien kesto on kaksi vuotta, ja yritysprojektien 2 – 3 vuotta. Hankkeen käynnistyskokous pidettiin Oulussa toukokuun alussa. Apassin ekosysteemiin kuuluu lisäksi noin 50 alihankkija- ja yhteistyökumppaniyritystä sekä loppukäyttäjää.

Digitalisaation myötä tehtaat ja niiden prosessit muuttuvat autonomiksi, jolloin tehtaissa työskentelevien operaattorien rooli muuttuu merkittävästi. Nykyään tehtaissa operaattorit käyttävät omia aistejaan (näkö, kuulo, tunto, haju ja jopa maku) prosessien tilan arviointiin. He myös arvioivat olemassa olevien prosessimittausten tuottaman datan luotettavuutta, suorittavat mittalaitteiden kalibrointeja ja tekevät monia päätöksiä kokemuksensa nojalla. Apassi-hankkeen tavoitteena on korvata operaattorien aisteja uusilla mittauksilla, ja toisaalta kehittää tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä mittausdatan luotettavuuden arvioimiseksi, mittareiden kalibroimiseksi automaattisesti ja mittausten kohdistamiseksi kullakin hetkellä informatiivisimpiin kohteisiin. Toinen Apassi-hankkeen tavoite liittyy prosessien mallipohjaisten ratkaisujen kehittämiseen ja ylläpitoon yhdistämällä ja adaptoimalla ilmiöpohjaisia prosessimalleja reaaliaikaisesti mittareiden tuottamalla datalla.

Uusien mittausten, tekoälyn, aktiivisen aistimisen, mallipohjaisten ratkaisujen ja niiden myötä kehittyneen prosessien säädön ja optimoinnin myötä teollisuusprosessien tuotteiden laatu paranee samalla vähentäen energiankulutusta, jätteiden määrää ja kemikaalien kulutusta. Näin Apassi-hanke tukee osaltaan myös siirtymistä kohti kestävää kehitystä ja hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Hankkeessa kehitetään spektroskopiaan ja kuvaan perustuvia mittaustekniikoita sekä näiden yhdistelmiä. Kehitettyjä mittausmenetelmiä ja tekoälyyn pohjautuvia analysointi- , säätö- ja optimointimenetelmiä sovelletaan rainamaisten tuotteiden, kuten paperin, valmistusprosesseissa, kaivosteollisuuden rikastusteknisissä  prosesseissa sekä muovin kierrätyksessä.

Hankkeessa Oplatek kehittää ja testaa uusia mittauslaitteita kaivannaisteollisuuden tarpeisiin. Mahdollistamme optisen mittauksen hyvin kuumissa olosuhteissa, kuten sulatoissa. Projektin tuloksena tuotamme valmiin kilpailukykyisen liitäntäteknologian puolijohdevalonlähteen kytkemiseksi lähes häviöttömästi. Projektin yhteydessä kehittämme myös suunnitteluosaamista ja valmistusteknologioita.

Lisätietoja Mertsi Haapalainen

mertsi.haapalainen@oplatek.com

Laser World of Photonics 2019

We’ll be exhibiting at Laser World of Photonics, the world’s leading trade fair for Photonics Components, Systems and Applications, on June 24-27, 2019. You can find us at the Photonics Finland booth B3 127, where we’ll be joining forces with other Finnish Photonics companies. See You in Munich!

Oplatek is the Photonics Company of the Year 2018

Photonics Finland has chosen Oplatek as the Photonics Company of the Year 2018 due to our active role in the events in the field of photonics, our communications and our activity in social media. We are grateful for this honor!